27 October 2021

PROJEKT PODPORA INTELIGENTNÝCH INOVÁCIÍ V SPOLOCNOSTI

Prijímatel


Názov: Tytex Slovakia s.r.o.
Sídlo: Chemlonská 1, 066 01 Humenné
 

Názov projektu: Podpora inteligentných inovácií v spolocnosti Tytex Slovakia s.r.o.

Opis a ciel projektu: Strategickým cielom projektu je zvýšenie  konkurencieschopnosti spolocnosti    prostredníctvom obstarania  nových technológií  potrebných  pre  implementáciu inteligentných riešení  a vytvorenie  inteligentne  riadených , vzájomne  prepojených  autonómnych systémov

Výška financného príspevku: 449 452, 50 EUR

Miesto realizácie projektu: Humenné

Informácie o Operacnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na

www.opii.gov.sk

www.mindop.sk

www.eurofondy.sk

Your item was added to basket

You are ordering more than we have in stock. The quantity have been adjusted